ช่องทางการชำระเงินและการจัดส่งสินค้า

更新信息 04/07/2019

银行汇款

Thai Military Bank

Thai Military Bank
分行: BangChak
账户名称: ปิยาภรณ์ ภู่สุภานุสรณ์
账户号码: 1312102955

The Siam Commercial Bank

The Siam Commercial Bank
分行: Bangchak
账户名称: ปิยาภรณ์ ภู่สุภานุสรณ์
账户号码: 0892693996

Krungthai Bank

Krungthai Bank
分行: Sukhumvit 93
账户名称: ปิยาภรณ์ ภู่สุภานุสรณ์
账户号码: 0471799408

送货费

订单取消政策

订单取消政策

订单取消政策

订单将在 1 日之内被取消