ช่องทางการชำระเงินและการจัดส่งสินค้า

最新のアップデート 04/07/2019

銀行振込

Thai Military Bank

Thai Military Bank
口座番号: BangChak
支店: ปิยาภรณ์ ภู่สุภานุสรณ์
名義: 1312102955

The Siam Commercial Bank

The Siam Commercial Bank
口座番号: Bangchak
支店: ปิยาภรณ์ ภู่สุภานุสรณ์
名義: 0892693996

Krungthai Bank

Krungthai Bank
口座番号: Sukhumvit 93
支店: ปิยาภรณ์ ภู่สุภานุสรณ์
名義: 0471799408

送料

ご注文キャンセルについて

ご注文キャンセルについて

ご注文キャンセルについて

お客様のご注文は 1 日間以内にお支払しなければ自動的にキャンセルします。